Бихме искали да споделим с Вас, че от днес 18.03.2015г., предлагаме нова функционалност в сайта ни – „Обменни бюра около мен”.

Под картата с обменни бюра ще откриете нов бутон с текст „Намери ме на картата“. До няколко секунди, след натискането му, върху картата ще се появи нов маркер и „балонче“ с надпис “Вие се намирате тук”. Системата няма да следи местоположението Ви през цялото време, затова, ако желаете да проверите отново къде се намирате е необходимо да натиснете бутона отново.

При всяко натискане на бутона, системата ще доближи и центрира картата, спрямо местонахождението Ви, за да можете по-лесно да видите най-близките обменни бюра, които работят в момента.


Забележка: При използването на новата функционалност - „Обменни бюра около мен” е добре да знаете, че:

  • услугата е достъпна само за устройства, чиито браузъри, поддържат “geolocation”. Ще видите съобщение за грешка, в случай, че браузърът Ви няма поддръжка на “geolocation”.
  • Вашият браузър ще попита дали може да използва текущото Ви местоположение, за да видите обменните бюра около Вас. Единственият начин да използвате функционалността е, като споделите вашата текуща локация!
  • ако използвате сайта ни от настолен компютър, то вашето местонахождение ще бъде отбелязано в центъра на града, от който ни посещавате.
  • BGChange.com не съхранява и не анализира данните, свързани с Вашето местоположение!.