Последните две банкноти, от серия “Европа”, влизат в обращение от днес - 28 май. Те са с номинал от по 100 и 200 евро, като по този начин серия “Европа” бива завършена. Новите банкноти са по-издръжливи и по-трудни за фалшификация то старите. Втората серия банкноти се нарича „Европа“, защото два от защитните елементи съдържат портрет на Европа. Този персонаж от гръцката митология е избран за новите евробанкноти, защото има ясна връзка с европейския континент и освен това придава човешки облик на банкнотите.

ЕЦБ реши да прекрати производството на банкнотата от 500 евро, тъй като тя е предпочитана и използвана за не добри цели. Въпреки това всички банкноти от първа серия остават законно платежно средство и ще бъдат в обращение заедно с банкнотите от втора сария..

Разгледайте подробно банкнотите от серията в сайта на ЕЦБ.