От днес, 01.11.2019г. - Българската Народна Банка пуска в обращение нова серия банкноти с номинал 50 лева. През месец декември 2018г. БНБ пусна първата банкнота от тази серия с номинал 100 лева.

Новите банкнота няма съществени визуални промени, а има допълнителни средства за защита от фалшификация:

-Мастило с оптичен ефект – числото 50 е отпечатано с променящо цвета си мастило с динамичен ефект „пламък“, което при промяна на ъгъла на наблюдение се променя от златисто към зелено.

- Осигурителна нишка вградена в хартията и частично излизаща от обратната страна със светъл повтарящ се текст „БНБ 50“ и с динамичен ефект „пламък“, променяща цвета си от златисто към зелено. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 50“ се чете от лицевата страна при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина.

- От лявата страна на лицевата част - банкнотата има допълнителен знак за незрящите граждани. Той се състои от четири дебели и седем тънки релефни линии, разположени на двете къси страни на банкнотата.

- Остава старата защита с воден знак (видим срещу светлина) - полутоново изображение на портрета на Пенчо Славейков с висока резолюция. Наблюдава и от обратната страна на банкнотата.

От БНБ напомнят, че банкнотите емисия 1999 г. и 2006 г. остават в обращение с новите банкноти!